Intervju med Hermis om Habbo-X

Hermis intervjuad av Power157 om Habbo-XDu är ju med i nya Habbo-X. Vad kan du berätta om projektet?

Som de flesta har märkt så har vi stängt ner Habbo-X programmet och lagt upp det på planeringsbordet igen då det hade ett flertalet brister och oplanerade punkter.
Det vi eftersträvar är i princip att återskapa det gamla Habbo X-systemet med en uppdaterad ''touch'' eftersom det övervakarsystem vi har idag inte fungerar som det ska.

Hur kom man på iden att återuppliva Habbo-X?

Det var Dr.Looove och ZiiCiiNReserv som kom med förslaget att återuppliva Habbo-X.

Flera jag har pratat med tycker att nya Habbo-X är orättvist då det är vissa personer som är självutvalda i ledningen. Har du förståelse för detta?

Jag har full förståelse för detta. Det har hela Habbo X-teamet och staffarna.
Efter ett långt möte där vi tog upp detta så var alla eniga om att ledarnas inflytande i urvalsprocessen skulle tas bort för att minska på orättvisorna.

Vilka beslut fattade ni då?

Vi beslutade att Hallonkiwi ska välja ut alla kommande Habbo-X utan hjälp av oss för att få in en oberoende part.

Men alla sitter kvar i ledningen?

Ja, alla utom Deschan.

Du talade om att man skulle göra om Habbo-X, vad är det man ska ändra?

Ett beslut om att bygga ytterligare en hjälpcentral har tagits. Vem som bygger den och hur den ska se ut är fortfarande i planeringsfasen.
Vi har även gått igenom om hur vi ska bemöta bråk och påhopp i hjälpcentralen, hur vi ska hantera det och hur man ska straffas för det. Kalle787bannad är avsatt ifrån sin position som medhjälpare till ledarna.

Varför sparkade man Kalle787bannad?

Vi kom fram till att hans position inte tillförde oss något, det har inget personligt med honom att göra. Positionen var onödig med andra ord. Han är ombedd att söka om till programmet ifall han vill fortsätta som Habbo-X.

Hur ser ni på det gamla Habbo X-systemet som fanns för ett par år sedan?

Vi ser det som ett föredöme och vi försöker återskapa ett system som fungerar lika väl. Vi har kommit över en gammal Habbo-X handbok som användes som riktlinje på det engelska hotellet som alla medlemmar ombetts läsa.
På vårt nästa möte ska vi diskutera detta. Vi vet ännu inte hur aktuell den är och vad som stämmer i den. Det är oklart om och hur vi ska använda den över huvud taget.
Inga beslut mer än att alla ska läsa den har fattats. Mycket har som sagt hänt sedan den publicerades.

Hur påverkas Game-xarna av spelcentralens nedläggning?

Det kommer påverka oss negativt förstås, vi får ett arbetsområde mindre. Det enda jag kan berätta är att vi för diskussioner om en eventuell breddning utav specialiseringen. Vad detta handlar om kan jag inte berätta då inget beslut har fattats.

Vad kan vi förvänta oss av Habbo-X i framtiden?

Det ni kan förvänta er är ett mer genomarbetat hjälpsystem där de delaktiga har klara riktlinjer om hur de ska bete sig och agera när de är i tjänst. Och självklart mindre orättvisa!Kommer Habbo-X att klara sig? Fortsättning följer...

Skrevs av power157 tisdag, 18 mars 2014