Allmänt om värden

På värdesidan visar vi på Habbos.se vad vi anser att de mest efterfrågade möblerna på hotellet är värda. Det finns dock inga "korrekta" värden, utan dessa är endast till för att hjälpa dig när du byter. Värderna stiger och sjunker hela tiden och uppfattas olika av olika personer. Den personen du byter med kanske inte tycker att värdet stämmer tillräckligt bra, och då måste du vara beredd att acceptera det.

Om möblers förändring

Vad är det då som gör att en möbel stiger eller sjunker i värde? Självklart är det många faktorer inblandade. Det viktigaste riktmärket är dock den summa mynt som de flesta bytesvana användarna ger/kräver för sina möbler. En annan viktig faktor är hur pass förekommande möbeln är på hotellet. Det säger sig själv att en Osynlig sittkudde, som finns i tusentals exemplar, aldrig kommer att uppnå samma värde som exempelvis möbeln Holotös, som är betydligt ovanligare och mer eftersökt. En annan faktor som har inverkan på värdet är vilket pris möbeln har/hade i katalogen.

Kategorier

Som du kanske har sett så är värdesidan uppdelad i olika kategorier. HC-möblerna är den serie av möbler som efterhand delas ut till personer som är medlemmar i Habbo Club. Dessa möbler har alla upplevt en stadig sänkning av värdet under de senaste åren. Detta beror främst på att antalet HC-möbler hela tiden ökar, då ju personer med HC-medlemskap kontinuerligt får nya HC-gåvor. Från och med år 2010 har de nya HC-gåvorna och och även VIP-gåvorna egna kategorier på sidan.

En raritet är en möbel som någon gång har sålts i eller varit i kontakt med katalogen på hotellet. I de flesta fall har möblerna sålts som just "rariteter ", oftast för 25 mynt under ett antal veckor. De kan också ha ingått i så kallade Mega Deals eller sålts i ett mängderbjudande tillsammans med andra saker i katalogen.

En superraritet är oftast en möbel som delats ut till ett antal habbor av personalen på hotellet. I några fall är detta antal habbor mycket stort. Som exempel kan nämnas den Osynliga fläkten, som för några år sedan delades ut till i princip samtliga habbor på hotellet. I de flesta fall är dock antalet habbor som mottagit gåvan mycket litet, och de flesta superrariteter finns därför i ganska få exemplar. Dessa är därför generellt värda mer än andra möbler på hotellet. Även kreditkortsmöbler, möbler som ingått i erbjudanden vid köp av mynt med kreditkort, kategoriseras som superrariteter. Superrariteterna har alla gemensamt att de inte vid något tillfälle har varit i kontakt med katalogen på hotellet. De har alltså istället tillkommit på annat sätt.

Samlarobjekt, vad är det för något egentligen? Jo, samlarobjekten var möbler som, precis som rariteterna, såldes för 25 mynt i katalogen under en kortare period. Samlarobjekten var uppdelade i olika "teman" och lanserades flitigt på Habbo. Mycket talar dock för att samlarobjekten aldrig kommer att uppnå särskilt höga värden. Många av dem anses märkliga och obegripligt utformade och är därför inte särskilt populära.

Även möbler som kunnat eller kan fås i återvinningsmaskinen, den så kallade Ecotronen, har en kategori. Länge gällde ett system där ett visst antal återvunna möbler innebar en viss möbel i utbyte, men numera är detta system utbytt mot ett annat som ger garanterad ersättning till återvinnaren. Av dessa möbler har vi valt att endast uppta de legendariska och fenomenala sorterna i listan, då de övriga är så gott som värdelösa. En nyligen introducerad kategori är Flerköp, där vi samlat några av de flitigast förekommande möblerna på hotellet. Dessa köps och säljs ofta i mängder, och då gäller inte sällan ett billigare pris. Därför ger Habbos dig assistans vid sådana tillfällen.

Listan avslutas med ett antal möbler som är svåra att kategorisera. Här finns bland annat möbler som länge varit vanliga på hotellet men som numera har tagits bort från katalogen och som därmed har blivit ganska sällsynta. Andra exempel på saker som återfinns i denna kategori är saker som av någon anledning finns det på svenska hotellet, och som ingår i vanliga katalogserier (som till exempel Classic och Romantique), men som ännu inte har sålts i katalogen på vårt hotell. Den svarta enkelsängen och den turkosa flygeln är två exempel på dessa möbler. Enkelsängen var ett pris i en tävling och den turkosa flygeln ingick i ett Mega Deal. Eftersom dessa saker alltså egentligen är helt vanliga katalogmöbler (därför är det också troligt att de någon gång kommer att återfinnas i katalogen) kategoriseras dessa inte som rariteter eller superrariteter.


Inget värde?

Några möbler i listan har, precis som du kanske märkt, beteckningen "Inget värde". Detta beror i så fall oftast på att möbeln för närvarande byts alldeles för sällan för att ett rättvist värde ska kunna sättas. Kanske finns möbeln bara i ett exemplar, och kanske vill ägaren inte sälja den. Kanske är möbeln så pass sällsynt och efterfrågad att de flesta ger precis vad som helst för att få tag i den? Vid sådana tillfällen lämnar vi till dig att själv komma överens om värdet med personen du byter möbeln med. Vi hoppas att du har överseende med detta.

Övrig information

Vi räknar möblernas värde i mynt. Pilarna till vänster om namnen visar om värdet stiger eller sjunker. Blå pil betyder att värdet står still, grön pil betyder att värdet ökar och/eller att intresset för möbeln är mycket högt, och röd pil betyder att värdet sjunker och/eller att intresset för möbeln är mycket lågt.Lycka till med dina byten, önskar personalen på Habbos.se.